Mole se svi predstavnici zgrada da ovu obavijest isprintaju i stave na oglasnu ploču ili na ulazu u zgradu.