Mole se svi predstavnici zgrada da ovu obavijest isprintaju i stave na oglasnu ploču ili na ulazu u zgradu.

O nama

Poduzeće B.M.D. d.o.o. osnovano je 1993. god.. U samom početku poduzeće se bavilo isključivo trgovinom.
Stupanjem na snagu Uredbe o održavanju zgrada 1997. god. do danas s uspjehom upravljamo s preko 20.000 stambenih i poslovnih jedinica na području grada Zagreba, Dugog Sela i Sv. I. Zeline te je sada upravljanje zgradama glavna djelatnost poduzeća.

Uz redovno zaposlene djelatnike, imamo suradnju sa vanjskim suradnicima i kooperantima (izvođačima radova). Svoje poslovanje obavljamo u vlastitim prostorima na više mjesta.

Naše poslovanje je zasnovano na principu maksimalne suradnje i dogovora sa suvlasnicima zgrade što znači da se sve aktivnosti dogovaraju sa suvlasnicima, tj.predstavnicima suvlasnika kao što su plan radova, visina pričuve, izbor izvođača radova te plaćanje ostalih troškova.

Neka od mišljenja predstavnika suvlasnika o Upravitelju BMD d.o.o.


lvana Čelan, Sv. Mateja 124, Novi Zagreb, 091/927 2023, 01/888 5612

"Održavanje objekata nije lak zadatak. BMD d.o.o. svojim uslugama nastoji ostvariti da se suradnja odvija na obostrano zadovoljstvo nas korisnika i upravitelja. BMD d.o.o. nudi kvalitetnu pravnu i tehničku pomoć za izradu programa upravljanja i održavanja objekata, za izvođenje potrebnih radova, hitne popravke i sanacije. Na svaki upit dobijemo brz odgovor i izuzetno smo zadovoljni njihovim radom i efikasnošću."


Dalimir Jurković, Hrelička 88, Novi Zagreb, 099/ 28 12 007, 01/66 20 799

"Na suradnju s tvrtkom BMD UPRAVITELJ odlučili smo se na preporuku obzirom da smo bili nezadovoljni odnosom sa bivšim upraviteljem zgrade. Glavne zamjerke bivšem upravitelju bile su neažurnost u rješavanju problema, nekompetentnost u otklanjanju problema zgrade te površna informiranost. Sa BMD-om smo kratko ( cca 8 mj. ), ali je razlika očita. Ovim putem zahvaljujem djelatnicima BMD UPRAVITELJ na savjesno obavljenom poslu i partnerskom odnosu."


Darko Kelečić, Dubrava 236, 098 9150 719

"Suradnja s upraviteljem BMD d.o.o. nam je nakon deugih iskustava vrlo dobra i konstruktivna. Zadovoljni smo uslugama i brigom o našoj stambenoj zgradi. Najvažnije nam je da su nam uvijek dostupne hitne intervencije, koje brzo i kvalitetno odrađuju svoje poslove. Nadamo se i ubuduće sobroj suradnji i rješavanju problema vezanih za kvalitetu života u zgradi kao i razvijanje mogućnosti nekih novih oblika djelovanja na smanjenje troškova stanovanj, obnovu i uvođenje ekoloških energenata."


Igor Igrc, Trakošćanska 21, Sesvete, 095 816 8163

"O upravitelju BMD d.o.o. imamo dobro mišljenje, jer su transparentni, cijelo vrijeme imamo uvid u financije zgrade, bilo online ili na upit pošalju mail-om. Probleme i reklamacije rješavaju brzo. Računi od dobavljača ili davatelja usluga se plaćaju promptno. Također imaju i veliki broj obrtnika i firmi sa kojima surađuju tako da u zgradama možemo otkloniti sve eventualne probleme i kvarove."


Hasan Skelić, Selčinska 26, Sesvete, 01/2009 907 i 099/6737 336

"Upravljanje zdradama nije lagan niti jednostavan posao. No BMD d.o.o. je od prvog dana moga dolaska na mjesto predsavnika suvlasnika zgrade nudio i pružao stručnu pomoć, brzo reagiranje u svim situacijama. Ovaj posao obavljam 12 godina i moram istaći da sam veoma zadovoljan i stalno sam imao podršku oko rješavanja svih problema koji su se javljali i na moje zadovoljstvo na vrijeme se riješili.
BMD je tvrtka u stalnom usponu i razvoju i svake godine se povećava broj onih koji žele njihovu pomoć u upravljanju i održavanju zgrada. Prijmetio sam da veliki broj predtavnika, a i ja sam se osobno uvjerio kako ti stručni ljudi /zaposlenici/ predano, nenametljivo i autoritativno vode svoje poslovanje. Ekipirani su sa svim potrebnim kadrovima i pokrivaju veliki dijapozon svojga djelovanja u održavanju i upravljanju zgradama. Osobno mislim da su veoma pouzdani i dobro organizirani.
Nadalje uvjerio sam se da mnogi dobavljači i izvođači svih vrsta radova koji rade na zajedničkim poslovima izražavaju svoje zadovoljstvo u pružanju svojih usluga i prvovremeno naplaćivanje svojih potraživanja. Čestitamo tvrtci BMD d.o.o. na dosadašnjim rezultatima i na kvalitetnom obavljanju poslova i usluga. S ponosom nosite naziv; Pouzdan partner."


Josip Škorić - predstavnik zgrade Jakova Gotovca 19, Sesvete, Tel: 091/91 00 195

"Već 10 godina surađujemo s tvrtkom BMD, te mogu reći da smo izuzetno zadovoljni načinom rada našeg upravitelja, načinom na koji djelatnici te tvrtke pristupaju i odnose se prema nama predstavnicima, suvlasnicima, svojim kooperantima i drugima, te su uvijek na usluzi ponekad kada to nije u njihovoj obvezi prema nama, ali BMD je tu uvijek za sve nas"


Ante Vlaić - predstavnik zgrade Selčinska 1, Sesvete, Tel: 01/2000 784, 091 936 6608
"Mislim da je BMD d.o.o. vrhunski organizirana firma, dakako da se uvijek mogu učiniti pomaci prema još boljem. Osoblje BMD-a je vrlo uslužno i ljubazno prema nama predsavnicima stanara. Za sada nisam imao nikakvih problema u komunikaciji i rješavanju problema, kako s upraviteljem tako i s osobljem"


Mato Barišić - predstavnik zgrade Selčinska 3, Sesvete, Tel: 01/2001 038
"Stručan, pošten, vrijedan, stalno na raspolaganju prestavnicima stanara od 0-24 sata. Pomaže prestavnicima suvlasnika o kvalitetnom održavanju nekretnine, vodi kvalitetnu brigu o financijama za održavanje objekata, donosi kvalitetno godišnji plan, održava dovoljan broj sastanaka sa suvlasnicima zgrada, daje smjernice suvlasnicima objekata kako mogu podići kredit za popravak svoja objekta i izrađuje svu papirologiju, Jakoje dobar i kvalitetan upravitelj."


Petar Lacić - predstavnik zgrade Pete poljanice 6, Sesvete, Tel: 091/786 9457
"SVE NAJBOLJE"

Damir Horvatić - predstavnik zgrade  Jakova Gotovca 17, Tel: 01/2001-907, 095/5361 440
"Mišljenja mene predstavnika suvlasnika i svih koji žive u zgradi su vrlo dobri. U vrijeme koliko smo kod ovog upravitelja napravili smo termo fasadu, a svi problemi koji se pojave rješavaju se na zadovoljstvo suvlasnika. U svemu možemo naći rješenje za sve probleme koji se pojave. Sve najbolje o BMD d.o.o."